νωρεῖ

νωρεῖ
Grammatical information: v.
Meaning: ἐνεργεῖ
Etymology: One compared Lith. nóras `will' and nóriu, norė́ti `will'.

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • νωρεί — νωρεῑ (Α) (κατά τον Ησύχ.) «ἐνεργεῑ». [ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. νωρεῖ (πρβλ. νῶροψ) έχει αναχθεί στην εκτεταμένη ετεροιωμένη βαθμίδα νωρ τής ΙΕ ρίζας * ner «ζωτική δύναμη, άντρας» (πρβλ. λιθουαν. noras «θέληση, βούληση», noriu eti «θέλω», λατ. Nerō) και έχει …   Dictionary of Greek

  • норов — диал. наров, арханг. (Подв.); с народно этимологическим уподоблением приставке на , укр. норов, блр. норов, др. русск. норовъ, цслав. нравъ, болг. нърав, нрав (Младенов 360), словен. nràv, род. п. nrava, др. чеш. nrav, чеш. mrav. Праслав. *norvъ …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • νώροψ — νῶροψ, οπος, ό, ή (Α) 1. (κυρίως ως επίθ. τού χαλκού) στιλπνός, αστραφτερός («ἐν δ αὐτὸς ἐδύσατο νώροπα χαλκόν», Ομ. Ιλ.) 2. (γενικά) λαμπρός, φωτεινός 3. (κατά τον Ησύχ.) «νῶροψ λαμπρός, ὀξύφωνος, ἔνηχος, ἤ ὅτι τὴν ὄψιν ἀσθενῆ ποιεῑ». [ΕΤΥΜΟΛ. Ο …   Dictionary of Greek

  • ner-1(t)-, aner- (ǝner-?) —     ner 1(t) , aner (ǝner ?)     English meaning: vital energy; man     Deutsche Übersetzung: 1. (“magische) Lebenskraft”; 2. “Mann”     Material: O.Ind. nár (nü ) “man, person”, Av. nar (nü) ds. (O.Ind. nara ḥ, Av. nara after acc. náram,… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.